İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Genel Kültür & Belgesel Saati

Genel Kültür & Belgesel Saati

Küreselleşme ile dünya üzerinde artan insan hareketliliği, birçok nedenlerle yaşanan iç ve dış göçler çok kültürlülüğü arttırmaktadır. Bizler okul öncesi eğitim programında çocuklarımızın kendi ülkesinin kültürünü tanıması ile başlayıp sonrasında farklı kültürleri de tanımasını içeren genişleyen bir çevre yaklaşımını benimsemekteyiz. Yaklaşımdaki genel amacımız çeşitli kültürel gruplar hakkında çocukların bilgilerini geliştirmektir. Farklı kültürlere toleransı artırmaya ve ön yargıyı azaltmaya yönelik kazanımlar programımızda yer almamaktadır. Genel kültür ile ilgili olan içeriklerimizi belgeseller ile pekiştirmekteyiz. Belgeseller ele aldıkları konulara göre çeşitli kategorilere ayrılabilmektedirler (tarihte yer almış kişilerin, olayların yer aldığı filmler, güncel haberler, gelecekte neler olabileceğine ilişkin görüşlerin ele alındığı filmler gibi). Bu yapımlar sahip oldukları konu çeşitliliği sayesinde farklı disiplinlerde eğitsel materyal olarak kullanılma potansiyeline sahiptirler.