İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İnsani Değerler sosyokültürel gelişim

İnsani Değerler sosyokültürel gelişim

Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama, tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. Amacımız; sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerleri çocuklarımıza kazandırmaktır. İyi bir değerler eğitimi çocuğun akademik başarısını da direkt etkiler.