İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Matematik & Bilim (GEMS)

Matematik & Bilim (GEMS)

Günlük hayatta her alanda karşımıza çıkan matematiği çocuklarımıza da hayatın içerisinden örnekler ile (nesneleri gruplara ayırmak, belli bir sıraya koymak, yemek için alışveriş yapmak, yemek pişirmek ve arkadaşlarına eşit şekilde ikram etmek vb.) öğretiyoruz. Amaç öğrencinin kendi matematik becerilerinin gelişiminde aktif rol almasıdır. Matematik programının amacı okul öncesi dönemde çocuklarımızı matematik kavramlarıyla tanıştırmaktır. Sınıflandırmak, ölçmek, objeleri ve sembolleri karşılaştırabilmek, sınıflandırmak ve aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlamak, parça-parça-bütün ilişkisini anlama, matematik terminolojisini kullanma, cetvel, tartı, saat gibi matematik malzemelerini kullanma yapılan çalışmalardır.

• Ritmik Sayma
• Örüntü Oluşturma
• Gruplama ve Sınıflandırma
• Karşılaştırma
• Grafik Oluşturma
• Deney ve gözlem çalışmaları bileme ve araştırmaya olan meraklarını arttırmayı hedefler.

GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Okulumuzda GEMS’i kullanmamızın amacı eğlenerek öğrenmeyi kalıcılaştırmaktır. GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.